Bākas

Bākas

Bākas

Ovišu bāka – vecākā darbojošā bāka (celtniecība pabeigta 1814.g.)
Miķeļbāka – augstākā bāka (65 m)

Latvijas bāku saraksts atbilstoši pašreizējam ARLHS bāku sarakstam

AINAZI (Gulf of Riga) LAT 001
AKMENRAGS (Baltic Sea) LAT 002
BERNATI (Baltic Sea) LAT 003
BULLI LAT 019
BUSENIEKI LAT 020
DAUGAVGRIVA (Gulf of Riga) LAT 004
ENGURE (Gulf of Riga) LAT 005
GIPKA LAT 021
GRINTALS LAT 022
IRBE LAT 023
KOLKA (Gulf of Riga) LAT 006
LACI (Gulf of Riga) LAT 007
LADINI LAT 024
LIEPAJA LAT 008
MERSRAGS (Gulf of Riga) LAT 009
MIKELTORNIS (PISSEN) LAT 010
OVISI LAT 011
PAPE LAT 012
RAGACIEMS LAT 025
ROJA REAR (Gulf of Riga) LAT 013
SAUNAGCIEMS LAT 014
SIKRAGCIEMS LAT 026
SLITERE LAT 015
UZAVA LAT 016
VENTPILS MIDDLE RANGE LAT 017
VENTPILS REAR RANGE LAT 018

http://www.latvianlighthouses.com/lv/bakas/